KLIKKERTRENING

I dag har me hatt bl. a om klikkertrening og ka det egentlig e. Du trenger egentlig ikke å bruke en klikker, du kan fløyte, si bra osv. Det viktigste e at disse 4 punktene er til stede:

  1. Positiv forsterkning (belønning) og negativ straff (ikke belønning) og ekstinksjon
  2. Bruk så lite hjelp som mulig. Bygger på hundens eget initiativ
  3. Systematisk bruk av en betinget forsterker
  4. Fokuserer på observerbare faktorer

Ingenting å si på innsatsen 🙂

Positiv forsterkning er i praksis at du belønner adferden du vil at hunden din ska gjør, f eks gå fint i bånd, kanskje den drar veldig, men de gangene den ikke drar kan du belønne den. Negativ straff e f eks at du tar vekk muligheten til belønning når hunden gjør noe du ikke vil den ska gjør. Ordet straff betyr ikke at du straffer den ved å tilføre ubehag, men at adferden minsker i frekvens over tid. Dersom adferden ikke minsker så e det ikke straff. Ekstinksjon e at du belønner sjeldnere en adferd som du før belønnet.

Punkt 2 handler om shaping. Hunden ska frivillig tilby adferd. Du bestemmer deg for at nå ska hunden din lære stå. Da kan du vente til den står, så belønner du det. Ingen komando.

Punkt 3 handler om assosiasjon. En betinget forsterker e f eks når han hører ringeklokken så vet han at det kommer noen. En valp gjøyr ikke når den hører klokken pga at den ikke har lært at da kommer det noen. Men når hunden har lært at klokken betyr folk på døren så gjøyr den. Den assosierer klokken med folk.

Punkt 4 e jo enkelt og greit, du vet ikke ka hunden din tenke på. Derfor e det ikke vitsi å prøve å analysere det. Fokuser heller på det du ser. Det som e observerbart.